Numer alarmowy: 998 lub 112

Start Historia OSP

zwizek.jpg
Drukuj Email

HISTORIA OSP


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomowie jak wskazują wzmianki powstała w 1935r. Pierwszą decyzją ówczesnych druhów tj.: Wiatrowski Zygmunt, Wojciech Galor, Tulikowski Józef, Szymczak Władysław było wybudowanie remizy na placu podarowanym przez Wojciecha Galora. Obiekt ten był wielokrotnie remontowany.

W roku 1958 zapadła decyzja władz zarządu tj.:
- Prezes: Frączak Roman,
- Naczelnik: Wiatrowski Tadeusz,
- Skarbnik: Franczak Franciszek,
- Gospodarz: Szymczak Stanisław
o zakupie działki od Widerowskiego Stefana na budowę garażu. W ciągu dwóch lat na tej działce z pomocą Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukomiu oraz Pana Ireneusza Buśkiewicza wybudowano kryty zbiornik wodny o wielkości 60m
3, który jak na tamte lata był pierwszym zbiornikiem wodnym na terenie gminy Zagórów spełniającym wymagania przeciwpożarowe dla wioski Łomowa. Okazał się on bardzo potrzebny w latach 60-tych, kiedy to miał miejsce największy pożar w historii Łomowa. Spłonęły wtedy budynki w 7 gospodarstwach.

 

W roku 1965 te same władze rozpoczęły budowę garażu. Była to jedna z większych inwestycji prowadzona przez OSP w Łomowie. Budynek został oddany do użytku w roku 1972, kiedy prezesem był już Zawal Stanisław.

 

W tym samym roku przez szereg starań zarządu OSP oraz wsparciu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Koninie Ireneusza Buśkiewicza nasza jednostka otrzymała samochód bojowy typu Star 28 (beczkowóz bez autopompy). Samochód ten został przekazany z jednostki OSP z Pyzdr. Od tego momentu nasza straż stała się jednostką typu ,,S1''. Pierwszym kierowcą w naszej jednostce został Filipczak Jerzy.

 

W 1979r. decyzją władz zarządu rozpoczęto rozbudowę remizy. Obiekt rozbudowano ze środków własnych, gminnych a także z pomocą koła ZSMP w Łomowie. W pracach tych brało udział wielu druhów, między innymi: Krysiński Henryk, Zawal Stanisław, Musiałowski Eugeniusz, Wrzaskowski Jan, Rutkowski Jan, Szymczak Stanisław, Kruczkowski Henryk, Wiatrowski Ludwik oraz inni. Prace związane z rozbudową zostały zakończone w 1981r.

 

W 1979r. nastąpiła zmiana wozu bojowego na nowszy model tj. Star 25 GBA 2500., który to samochód przekazany został z jednostki OSP Zagórów. Samochód ten spełniał jak na tamte czasy wszelkie wymagania samochodu gaśniczego. W całej historii uczestniczyliśmy w kilkuset akcjach gaśniczych oraz powodziowych.

 

W roku 1992 nasza jednostka uczestniczyła w jednym z największych w historii pożarów lasu. Pożar „Orlina”, bo taką nazwę przyjęto dla tego wydarzenia, był pierwszym dużym pożarem obszarów leśnych w tragicznym pod względem pożarowym 1992 roku. Wybuchł 3 czerwca około godziny 14.15 w lesie prywatnym przyległym do dużego kompleksu leśnego, o powierzchni około 10 tysięcy hektarów. Ogień objął ówczesne województwa konińskie i kaliskie. Spaliło się 750 hektarów. W akcji brali udział strażacy z województw: kaliskiego, konińskiego, poznańskiego, leszczyńskiego i sieradzkiego, a także leśnicy, kadeci ze Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu i wojsko. W chwili zlokalizowania pożaru w akcji gaśniczej uczestniczyło 112 jednostek straży pożarnej, w sumie 590 osób, 90 pracowników LP ze sprzętem oraz samoloty gaśnicze z kilku regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Akcja dogaszania ognisk i niedopuszczenia do powstania nowego pożaru trwała do 15 czerwca.

 

W 1997r. nasza OSP brała udział w wielkiej powodzi jaka wtedy miała miejsce na terenie całej Polski, uczestnicząc w akcji przez kilka dni.

 

W roku 1999r. nastąpił wybór nowych władz OSP, które kształtowały się następująco:

- Prezes: Tulikowski Bogusław,

- Zastępca Prezesa: Kruczkowski Krzysztof

- Naczelnik - Wiatrowski Marek,

- Zastępca Naczelnika: Burdziński Dariusz

- Skarbnik: Musiałowski Eugeniusz,

- Gospodarz: Kinast Ryszard,

- Sekretarz: Musiałowski Edward

Nowe władze musiały sprostać nowym wyzwaniom. Pierwszymi decyzjami zarządu był remont garażu oraz remont samochodu bojowego. Star 25 GBA 2500 stał się problemem nowych władz ze względu na konieczność częstych remontów.

 

W 2008r. uchwałą walnego zebrania podjęto decyzję o kasacji najstarszego samochodu w podziale bojowym Gminy Zagórów a także Powiatu Słupeckiego. W tym samym roku został nam przekazany nowy samochód bojowy marki Jelcz 325/004 GCBA 6/32, który służy nam do dnia dzisiejszego. Kierowcą nowego samochodu pożarniczego jest Wiatrowski Radomir.

 

W 2010r. jednostka z Łomowa ponownie uczestniczyła w akcjach związanych z wielką powodzią, przede wszystkim w zabezpieczeniu wałów przeciwpowodziowych.

 

W 2014r. nastąpiła zmiana zarządu OSP w Łomowie, który przedstawia się następująco:

- Prezes: Kruczkowski Krzysztof,

- Zastępca Prezesa: Zawal Janusz,

- Naczelnik: Burdziński Dariusz,

- Zastępca Naczelnika: Kinast Robert,

- Skarbnik: Musiałowski Eugeniusz,

- Gospodarz: Kinast Błażej,

- Sekretarz: Musiałowski Artur

 

W 2014r. wykonany został kompletny remont dachu na garażu OSP, założona została nowa więźba dachowa oraz blacha. Prace te, dzięki zabiegom poprzedniego Prezesa Tulikowskiego Bogusława zostały sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Zagórów.

 

W 2015r. została podjęta uchwała o rozpoczęciu budowy nowej świetlicy wiejskiej na placu przy garażu OSP. Niedługo później budowa została rozpoczęta. Warto wspomnieć, że wszystkie prace wykonane w tym roku zostały sfinansowane wyłącznie przez mieszkańców wsi Łomów oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Łomowa, również wszystkie prace fizyczne zostały wykonane wyłącznie przez mieszkańców oraz strażaków.

 

W marcu 2015 roku 7 druhów ukończyło szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Ich skład to:

- Antkowiak Damian

- Fibich Jakub

- Kruczkowski Norbert

- Musiałowski Tomasz

- Szymczak Arkadiusz

- Wiatrowski Dawid

- Wiatrowski Krzysztof

W naszej jednostce było wtedy 19 członków, którzy ukończyli ten kurs.

 

Natomiast we wrześniu tego samego roku 4 druhów ukończyło szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, a byli to:

- Antkowiak Damian

- Fibich Jakub

- Kinast Robert

- Musiałowski Tomasz

W naszej jednostce było wtedy 9 członków, którzy ukończyli ten kurs.

 

OSP od dawna współdziała również z Kołem Gospodyń Wiejskich (od 25 marca 2015r. Koło Aktywnych Pań Łomowianki) z naszej wsi.

6 czerwca  2015 roku wspólnie udało nam się zorganizować Dzień Dziecka dla mieszkańców wsi, natomiast 22 sierpnia zostały zorganizowane Dożynki Wiejskie.

W tych samych dniach wieczorami odbyły się imprezy taneczne, z których zyski zostały przekazane na budowę nowej świetlicy wiejskiej.

 

Rok 2015 był dla nas rokiem wyjątkowym pod względem sportowym. Po corocznych występach naszych strażaków oraz drużyn MDP w tym roku doczekaliśmy się wielkiego sukcesu. Nasza młodzieżowa drużyna Pożarnicza została mistrzami gminnymi w swojej kategorii i awansowała do zawodów na szczeblu powiatowym, w których to zajęli bardzo dobre III miejsce. Był to pierwszy start naszej jednostki na zawodach na szczeblu powiatowym. Skład naszej MDP wyglądał następująco:

- Wiatrowski Adrian,

- Szambelan Krzysztof,

- Skrzypczak Wiktor,

- Idziak Kamil,

- Musiałowski Kacper,

- Szaufer Hubert,

- Szaufer Adrian,

- Pluciński Jakub,

- Tulikowski Kazimierz,

- Kruczkowski Szymon.

 

Podsumowanie wyjazdów wozu strażackiego GCBA 6/32 do zdarzeń w 2015 roku.

Braliśmy udział w 21 zdarzeniach, w tym:

- pożarów: 15,

- zdarzeń losowych: 3,

- wypadków: 1,

- innych: 2.

 

27 lutego 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym zarząd OSP w tym samym składzie co dotychczas objął władzę na kolejne 5 lat.

Na ten dzień nasza OSP posiadała:

- 40 członków czynnych

- 3 członków honorowych

- 15 członków MDP chłopców

 

W maju 2016 roku 4 druhów ukończyło szkolenie podstawowe oraz szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP. Ich skład to:

- Marcin Pluciński

- Dariusz Burdziński

- Marek Osman

- Wiktor Fibich


14 sierpnia 2016 roku łącząc siły z Kołem Aktywnych Pań Łomowianki zorganizowaliśmy dożynki wiejskie na placu naszej jednostki. Wszystkie dochody zebrane podczas tej imprezy zostały przekazane po raz kolejny na kontynuację budowy świetlicy wiejskiej.


We wrześniu 2016 roku 4
druhów ukończyło szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP. Ich skład to:

- Dawid Wiatrowski

- Adrian Musiałowski

- Arkadiusz Szymczak

- Paweł Burdziński

W naszej jednostce obecnie jest 17 członków, którzy ukończyli to szkolenie.

Ponadto 23 druhów posiada szkolenie podstawowe, 5 członków szkolenie dowódców i 2 członków szkolenie naczelników OSP.


Podsumowanie wyjazdów wozu strażackiego GCBA 6/32 do zdarzeń w 2016 roku.

Braliśmy udział w 8 zdarzeniach, w tym:

- pożarów: 8,

- zdarzeń losowych: 0,

- wypadków: 0,

- innych: 0.

 

4 marca 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2016 rok.

Uchwałą walnego zebrania podjęto decyzję o powołaniu Jednostki Operacyjno-Technicznej (JOT) kategorii IV w ramach naszej jednostki OSP.

Na tamten dzień nasza OSP posiadała:

- 42 członków czynnych,

- 3 członków honorowych,

- 15 członków MDP.


 

Copyright © 2011-2022 Ochotnicza Straż Pożarna w Łomowie

Do góry